SLEKTSTRE FOR SUNNIVA DALEHAVN

Anders Gjestad f.19.06.1899 d.02.05.1964

Johan Arnt Dalehavn f.07.01.1899 d.19.01.1998
Gunda Tomine Berget f.18.06.1902 d.31.07.1992 Lilly A.L. Eriksen f.16.08.1900 d.18.12.1980
Einar Gjestad f.13.02.1934 Knut Dalehavn f.11.07.1935
Olava Johanne Skaret f.19.07.1932 Gerd Eva Strøm f.06.01.1942
Simon Peder Skaret f.27.08.1899 d.23.02.1977 Frode Strøm f.23.03.1911 d.05.10.1998
Jenny Kaspara Eide f.12.04.1900 d.30.05.1988

 

Olise Ekset  f.09.06.1914  d.03.04.2004

 

Svein Arild Gjestad f.09.08.1960 Torill Dalehavn f.02.04.1965
Trond Arild Hovland Gjestad f.23.07.1980 Gøran Dalehavn f.01.09.1995
Sunniva Dalehavn f.14.06.2000

 

Tilbake til Sunnivas side