Hanens tegn

Det kinesiske navn for Hanen: JI
Polretning: Negativ

 

 

 

De kinesiske årene for Hanen i den vestlige kalenderen:

22.01.1909 til 09.02.1910
08.02.1921 til 27.01.1922
26.01.1933 til 13.02.1934
13.02.1945 til 01.02.1946
31.01.1957 til 17.02.1958
17.02.1969 til 05.02.1970
05.02.1981 til 24.01.1982
23.01.1993 til 09.02.1994
09.02.2005 til 28.01.2006

Jordhane
Metallhane
Vannhane
Trehane
Ildhane
Jordhane
Metallhane
Vannhane
Trehane

Hanens egenskaper:
Som Hane har du en stabil karakter og visjoner nok til å følge med i tiden. Dine ideer og målsetninger er alltid i samsvar med det som foregår rundt deg. Som regel har du også hellet med deg. Ellers kan du alltid regne med hjelp fra en slektning eller en nær kollega. Av og til er du litt råflott, og du kan fort komme opp i økonomiske vanskeligheter hvis du ikke passer deg. Selv om du er flink til å tjene penger, så er du enda flinkere til å bruke dem opp. Derfor er det meget viktig at du lærer deg å ta vare på dine penger. Best jobber du på egenhånd, og du liker å være sjefen.

Som kvinne født i dette tegnet setter du pris på et aktivt sosialt liv. Du er glad i mennesker og trives med å være der hvor ting skjer. I forretning er du dyktig og forutseende, det er ingenting som skremmer deg. Du er både kjapp og effektiv, og sløser ikke bort tiden. Du kommer til å møte den helt store kjærligheten i et fremmed land, og du vil bli stormende forelsket. Videre har du foreldre som elsker deg meget høyt, selv om forholdet stundom kan virke litt anstrengt.

De positive egenskapene
Ambisiøs, ærlig, korrekt, observant, snartenkt, intelligent, selvsikker, verdig, pålitelig, intuitiv og svært veltalende.

De negative egenskapene
Forfengelig, selvgod, pirkete, taktløs.

Yrker som passer til Hanen
Toller, politimann, offiser, instruktør, bonde, sportsutøver og alle yrker hvor du kan bruke ditt organisasjonstalent og dine talegaver.

---------------------------------------------------------------------------

Kort om Haner

Det kinesiske tegnet er JI, tegnet for ærlighet.
Hanens time er: 17:00-18.59
Egenskaper: seighet, mot, lidenskap, beskyttende.
Skygger: Bryske, herskesyke og selvhevdende.
Hanens farge er fersken, steinen er diamant.
Haner passer godt sammen med Okser og Slanger
mindre bra sammen med Hare og Ape

Jordhanen, 1909 og 1969

Dette er den arbeidsomme Hanen som gjør alt grundig.

De analyserer en situasjon og handler, men de tåler dårlig at andre ikke er like effektive som dem og dette kan gi konflikter i forhold til kollegaer og ansatte.
Familielivet passer denne Hanen dårlig, men må de så må de, for de er ikke redde for å ta på seg ansvar, de er bare redde for å miste friheten.