Nogle minder fra mit liv!

Jeg lerte at be til Gud da jig var ganske liten. Jig hadde min første bónhórelse da jig var i mellom 8-9 aar gammel. Jig husker den kveld, da min lille sóster Jenny var saa syk, at vi alle trodde hun skulle dó - mamas foreldre bodde hos os da, paa Dalehavn - og vi alle bare vented paa at hun skulle dra den siste pusten. Nei ikke alle, for jig kjæmpet med Gud for hendes liv. Papa og nogen andre men hadde reist til Beian for doktoren. Veret var meget stygt - med vind og regn - og Dr kom ikke. Jenny sovnet, og da hun voknet var krisen over, og hun fik leve. (Jig tror hun maatte ha hat lungebetendelse).

Mama var en troende kristen, som lærte os at bede. Jig husker jig fandt hende paa kne og hórte hende be for papa og os. Hendes bónner har fulgt mig gjennem hele mit liv. Jig husker kvindeforening mama tilhórte, hvor de arbeidet for hedning????? Det var nok der fróet var saaet i mit hjerte, om at bli misseoner. Jig glædet mig saa meget, naar móterne skulde holdes hjemme hos os. Jig husker hvor mama skuret gulvet, og stródde det med grónne enebærlyng, det saa fint ut -, syntes jig, med kaffe og kringler etc. - men mest likte jig at hóre læsningen om missionerene der ute paa missionermarken. Denne lengsel om at gaa ut, hadde jig altid med mig. Paa skolebenken sat jig ofte og tenkte paa den dag da jig kunde gaa ut blandt hedningerne. Ofte hórte jig ikke hvad læreren eller lererinden sa.

Da jig var omkring 12 aar gammel, kom en ung emisær til Storfosen; han var en slektning av Albertine Melkskaret, og bodde der. Han var bare 20 aar gammel, men en levende kristen. Jig gik til alle hans móter. Han spilte gitar og sang - helst fór móterne begyndte. Jig har skrevet en sang som jig husker i denne boken : "Nei ikke endnu sa en liten gut!". Jig har glemt noget av et par linjer. Naar jig blev eldre, mistet jig lengselen efter at gaa ut. "Paa lystig lek kunde de ikke bli slut"; hvor sand den sangen er!

Jig husker da farmor dóde, og bestefar kom og bodde hos os. Mamas far og mor hadde da bosat sig hos onkel Anton i Tr.hjem. Papas far hadde en bror i Kristiansund som han reiste for at besóke, da han kom tilbake brakte han en hel masse av Kriksroob med sig. Hans brorsón, Jakob Nilsen, var soldat i Fr.armeen.( Siden Brigader Jakob Grande) Jeg leste disse Kriksroob, og sa til mig selv; naar jig blir voksen, skal disse folk bli mit folk. Jig var meget begeistret over disse folk. Saa gik tiden, jig blev konformeret, men dengang tenkte jig ikke paa hvad jig lovet. Jig hadde jo at si "ja" da presten spurte om jig ville forsake djevelen osv.

Da jig var omkring 161/2 aar (tror jig) reiste jig til Tr.hjem for at ta a job. Jig fik en som barnepike til 2 deilige barn som tilhórede Kaptein og fru Lund i Dronningens gate. Gutten Knut var 3 aar gammel og hans sóster 3 eller 6 maaneder gammel ( husker ikke riktig - husker ikke hendes navn heller). Jig hadde det meget godt hos dem. Jig var der (husker ikke nu hvorlenge) til jig hadde et brev fra mamma, hun bad mig komme hjem og hjelpe hende. Bestefar var dód, og jig maatte reise hjem til begravelsen. Emma var fódt snart efter, og jig hadde at bli hjemme. Jig skrev mig in i ett ungdomsforening - og vi hadde móter og leker osv. Nogen tid senere, blev jig spurd om jig vilde ta joben som stuepike paa Storfosen gaard- og da mamma kunde klare sig selv uten mig - tok jig jobben. Jeg likte arbeidet meget godt. Jeg hadde brev fra fru Lund som bad mig om at komme tilbake, da hun hadde et andet barn, men jig kunde ikke verrywell opgi den job jig hadde, og som jig likte meget godt. Ved siden av , jeg kunde gaa hjem næsten hver dag.

Da jig var omkring 181/2 eller 19 aar (husker ikke riktig nu), kom Martin Olmo, den 20 aarige emisær, tilbake til Storfosen. I den tid som hadde gaat- hadde jig lert at danse lidt, og vi brukte at gaa til forskjellige hjem paa lórdagskveldene for at danse, somme ganger langt paa natten. Husker naar jig laa i sengen after en saadan aften - fólte jig hvor tomt dette liv var - men jig fremdeles deltog i alle saadanne fornóielser. Da jig hórte at M.O. hadde kommet tilbake og skulde holde móter, maatte jig naturligvis gaa, og se hvordan han saa ut - efter 7 aar. Det fórste móte skulde holdes i skolen. Jig gik, men jig var lit sent ute og skolehuset var full. Jig stod i gangen med flere andre. Jig skal aldrig glemme dette móte - jig husker ikke hvad han sa nu- men jig syntes han talte bare til mig, og jig saa mig selv som en meget stor synder, og trenkte at bli frelst. Tror jig graat hele veien hjem efter mótet.

Jig mótte Margrete Dybmyr neste dag, og hun bad til Gud med mig; jig visste ikke hun var en kristen. Hun var forlovet med en ung emisær. Efter at jig hadde blit "fódt paa ny", kom kaldet tilbake til mig at jig skulde gaa ut paa missionsmarken. Men jig sa til Gud at jig ikke hadde den utdannelsen som en missionær maatte ha, men istedet vilde jig bli sykepleierske, og vilde tjene Gud med at hjælpe syke folk. Snart efter at jig ga mit hjerte til Gud blev jig spurt (Hageneset gaarden)om jig vilde gaa til Ingdalen, som husholderske paa Selmers gaard- jig modtog posten. Der var en bestyrer, en eldre kvinde var budeie og en ganske ung pike som hjalp i huset og med dyrene. Det var en god job, og jig var meget lykkelig der. Men der var meget lite aandelig liv der. Der var nogen kristne folk paa smaa gaarder, og de kom tilsammen og hadde móter nu og da, men der var meget lite hjælp for en nyfrelst. Jeg husker hvor jig bad til Gud at han maatte sende nogen som vilde vække up folk og hjelpe us som ónsket at tjene Gud. Da jig kom in efter min bónnestund - kom nogen og fortalte mig at en emisær var kommet og skulde holde móter i Ingdalen. Kan tro jig takket Gud for at han igjen hadde besvart mine bónner.

Hagen brakte flere folk til Ingdalen, og jig hadde at koke mat for dem, men jig var ikke en good kook, og bestemte mig paa at gaa til Tr.hjem og at ta et kursus paa en kokeskole. Det gjorde jig - sa farvel to Ingdalen og reiste til Tr.hjem. Fik plads paa kokeskolen og bodde hos tante Tina og Westerhus. Under den tiden gik jig til nogen deilige móter, evangelike - jeg ogsaa gik til den gamle Cirkus hvor Frelsesarmeen hadde sine móter. Efter kurset var over, var jig tilbudt en plads hos fru Nergaard som husholderske. Kjente dem fra fór, da RagnaNergaard var datter af Selmer som brukte at eie Ingdalens gaard. Nergaard var lærer paa blindeskolen i Klæbu, og kom hjem paa slutten av uken. Fru N var lærerinde paa Lademoens skole. We bodde paa den andre side av gaten hvor skolen var, no.2D, tror jig det var. Nesten alle som bodde i denne gaarden var enten lærere eller lærerinder. En dag bad vertinden mig at komme til et móte i hendes leilighed; det var en slags kvindeforening. 

Husker det var et godt móte, og efter mótet var slut, sa en av damene til mig at jig kunde bli sykepleiersk. Jig hadde for flere uker fór skrevet til Helga Wiklem (tror jig hendes navn var). Vi var konfirmantkamrater og en slegtning til os (tremenninger). De bodde paa Ørlandet. Hun hadde lært sykepleie, og var ansat i et metodist sykepleiehjem i Kristiania - jig bad hende gi mig oplysninger om hvordan jig kunde komme in at faa lære pleien. Men hun hadde ikke besvart mit brev - flere uker og maaneder hadde gaat siden jig skrev til hende. Og da denne frue sa, at jig burde bli sykepleierske fortalte jig hende at jig hadde skrevet, men intet svar hat. Hun sa til mig " Jig vil gi dig et brev til oversósteren paa Hospitalet ( husker ikke nu hvilket H. det var) Jig er sikker paa at du skal bli antat". Jig skulle gaa til hendes hjem og faa brevet. Tenk hvor glad og taknemlig jig var til denne damen. Jig bad til Gud den natten om at han maatte lede mig, at gjóre det som var ret. Jig saa mig selv arbeide som sykepleierske paa et hospital i Tr.hjem.

Neste morgen da posten kom fik jig et brev fra Helga W. Hun sa at jig burde slaa tankene om at bli s.pleierske ut av mit hode. Arbeidet var for tunkt ogsv. ogsv. Kan tro jig var skuffet - men jig tok det som svar paa min bón om at Gud vilde lede mig paa den rette vei. Jig gik ikke til damen som lovte at gi mig et brev til oversósteren paa Hospitalet. Jig trodde Gud ikke vilde jig skulle gaa den veien.  Nogen tid senere kjóbte jig et K.rop - og i det leste jig en artikle fra Brigadier Otelie Tonning, ???? fra sociale arbeide i Norge. Hun tenkte at organisere et korps av sykepleiersker som ikke vilde ha nogen rang, men skulle kaldes sóstre, og indbód unge kvinder som ónsket at tjene Gud at melde sig. Da jig leste om dette, takket jig Gud, at om en dór hadde blit lukket - var en anden blit aabnet. Jig gik til ????, og saa lederen der, og hun sa at jig kunde skrive til O.Tonning. Det gjorde jig, og hadde svar med engang. Hun sa at hun tenkte paa at faa dette korps av s.p. , men sa at jig burde, mens jig ventet, bli en slumsóster. Jig vilde da ha en hel del erfaringer paa den tid hun satte dette korpset igang. Armeen skulle betale for utdannelsen. Hun sendte mig papirer som hun bad mig fylde in. Det var ansókningspapirer om at bli s.s.

Jig bad til Gud om ledelse, og da jig trodde at dette var Guds vei med mig, blev jig frelsessoldat. Sendte in min ansókning og blev antat - skal aldrig glemme den dagen jig blev in??? til soldat, og dagen efter. Jig hadde at gaa til byen et ærende, men jig hadde ikke frimodighed at bære de róde bånd paa min lue, og tog det av. Jig módte ingen som jig kjendte - ???? da jig gik, og ikke da jig kom tilbake. Neste dag hadde jig at gaa igjen, denne gang tok jig ikke baandet av, men gik ut med det. Da jig aabnet porten módte jig en av lærerne som bodde i gaarden. Senere paa Bakke bro módte jig nogen som jig kjendte, husker ikke hvor mange jig módte den dagen. En dag gik jig og besókte fru kaptein Lund. Kapteinen hadde nu retired, og levde i et pent hus, husker ikke gaten, men jig tror det var pa den anden siden av Lademoens kirke. Som alltid, fru Lund var meget good mot mig og hjalp mig i mange veie, men hun likte ikke at jig hadde gaat in i Armeen. Nogen hadde fortalt hende om det. Hun gav mig en hel preken om alle de vanskeligheder jig vilde móde etc (osv.) Hun sa, om jig hadde kommet til hende vilde hun ha faat en plads for mig i de Róde kors. Hun var medlem av de r.k., og det vilde ha blit let for hende at faa mig in. Tænk, sa hun, hvor anderledes det vilde ha blit om jig blev utdannet som en róde k- sóster, istedet av en slumsóster. Da jig gik fra Lund, var jig fristet til at opgi tanken med F.A., og faa fru Lund til at finde mig en plads i det róde K.

Da jig kom hjem, var jig alene. Fru Nergaard var fremdeles paa skolen. Jig gik ut paa kjøkenet, stod i mitten paa gulvet og ba til Gud - Kjære Gud, vis mig hvad jig skal gjóre! Nogen sa til mig: Du maa gjennem mange trengsler ingaa i Guds rike!  Jig snudde mig om for at se hvem det var som sa det, men der var ingen, jig var alene. Da viste jig at denne haarde vei vilde Gud at jig skulde gaa - og jig sa: Din vilje ske! Man bór jo adlyde Gud mer end mennesker! Fra nu on blev jig helt optat med tanken om at bli en sóster i Armeen. Efter at ha vært soldat for en kort tid, fik jig notice om at reise til Kriksskolen i Kristiania. Vi hadde en herlig tid paa skolen, med bibellære, husbesók og mange andre ting som hjalp vort aandelig liv. Saa kom vor ordre - vi var spredt over hele Norge.

Min ordre var Bergens Slumstation. Jig husker det lille huset i Sandvika som stod i en liten have. Lederen var en kaptein Lovise Hansen. Hun var en riktig good kristen. Vi hadde spisestue og et lite kjóken i fórste etage - ovenpaa hadde vi et soveværelse og en dagligstue og et meget lite room near trappen som vi brukte, om jig husker ret, som boxroom. Mit arbeide her var for det meste sykepleie. Gaa og ta over et helt hus, med en masse barn - moren som regel var enten syk hjemme eller var paa Hospitalet. Jig elsket dette arbeide, men det var ofte tunkt - og lange dager. Stod up kl.6 - og ofte kl 11 natten fór jig kom hjem, men jig var lykelig. Jig studerte ogsaa sykepleie, jig tenkte paa den dag da jig skulde utdannes som sykepleier. Jig hadde et kors at bære, det var at naar jig ikke var i pleie, maatte jig gaa ut og selge fakler. Jig husker hvor jig til restaurangen saa in gjennem en aapen dór, snudde og gik hjem - hadde ikke frimodighed at gaa in hvor folk sat og drak up alle sine penger. Saa en dag hadde kapteinen et brev fra h.kvarteret. Hun fortalte mig at de skulle sende en lóitnant fra skolen til us. Skolen hadde netop slutted - og alle kadettene vilde faa sine ordre. En skulde komme til us. Den fórste rang er próveløitnant.

Vi hadde bare to senger i soveværelset, og kapt. bad mig flytte ut til det lille rummet near trappen. Den nye var pró.løitnant, og jig bare kadet...Jig fólte dette meget, at jig skulde gi up min seng til en, som bare var pr.lóitnant. Jig syntes jig var like god som hende. Det var en ting jig ikke likte i FA - denne rangen. Jig haapet at jig en dag ikke vilde bli noget andet end sóster. Jig husker den fórste kveld i det lille rummet. -Vi hadde stelt det saa godt som mulig, med en feltseng, en stol, husker ikke hvad else jig hadde, det var ikke meget. Den kveld bestemte jig mig paa at reise hjem. Syntes ikke det var ret at ta min seng og gi den til en ny medlem. Jig knelte ved min seng og fortalte Gud om alt som hadde hendt, mens jig bad stod Jesus foran mig og saa paa mig, han var vidunderlig. Jig kunde ta mine óine av ham. Jig kunde ikke si et ord - men bare stirred, lit efter lit forsvant ham. Det synet har jig aldrig glemt. - Ofte ses det i mine tanker. Saa sa jig i gjen til Gud: Kjære Gud hjelp mig at gaa den veien du har planet for mig. Jig kom til at elske dette lille rom. Jig kunde gaa dit og aapne mit hjerte til Gud - han var mig meget nær.

Jig hadde en hel del pleie i disse dager, og hadde ikke at selge nogen fakler - men dagen kom da der ikke var nogen pleie og jig maatte ta min tur ut og selge disse blader. En kveld gik jig rundt og rundt alle gatene i Bergen, hadde ikke frimodighed at gaa inpaa restaurangene. Jig sukket til Gud og sa: at jig ikke kunde holde ut mer, men jig bestemte mig at reise hjem og gaa til fru Lund og be hende hjelpe mig at bli s.pleierske. Efter at jig hadde bestemt mig, begynte jig at gaa hjemad. Uten at vite det, kom jig forbi et av Bergens korps - Bergen 1. Jig tilhórte Bergen 11, dóren var aapen og jig hórte nogen tale - jig blev nysgjerrig og gik in. En mand klædt in an Indian garb(?) stod paa platformen og talte, husker ikke hvad han sa, men om en liten stund kom han ned for at ta up collection. Jig stod helt ved dóren, med en bundle of fakler under min arm. Han kom up til mig, holdt ut collection boxen + han saa paa mig og en stemme, eller rettere sakt, hans óine syntes at si: Welcommen efter! Han var stabskaptein E?????, som var hjemme paa ferie. Jig saa han ikke igjen.

En liten forandring her. Jig hadde ikke endnu vært paa K.skolen. Fór vi reiste til skolen, hadde alle slumsóstre at gjóre tjeneste nogle maaneder fór de var sendt til skolen. Jig tror det var omkring Juni og Juli da jig reiste til Kristiania til Kongressen, hvor vi kaddetter hadde at hjelpe til med opvartning. Saa efter Kongressen blir slumkaddetter sendt til forskjellige kanter i landet - som sakt, jig blev sendt til Bergen. Nu skal jig fortsette med min fortelling.