Ny barnehage ved Realskolen - og på Uthaug
uventet vending - og stemmelikhet - i kommunestyret torsdag 6.5.


 

Da Ørland kommunestyre skulle behandle spørsmålet om ny barnehage, hadde komitéleder Dagfinn Aune og Komité for Oppvekst anbefalt følgende vedtak:

 1. Det bygges en ny barnehage ved Bruholmen med 135 barnehageplasser som erstatning for Sydvesten, Skårungen, Hårberg og Tommelise barnehager innefor en kostnadsramme på kr 15 500 000.
 2. Byggestart skjer høsten 2004 med ferdigstillelse til barnehagestart høsten 2005.

 

Under behandlingen i kommunestyret satte Marit Eide Dahl (Sp) fram følgende forslag

 1. Det bygges en ny barnehage ved Realskoen med 99 barnehageplasser som erstatning for Hårberg og Tommelise barnehager.
 2. Det bygges ny barnehage på Uthaug med 30 barnehageplasser som erstatning for Skårungen barnehage.
 3. Byggestart for begge barnehagene skjer høsten 2004 med ferdigstillelse til barnehagestarthøsten 2005.
 4. Sydvesten barnehage opprustes slik at den kan tilby plasser for aldersgruppen 0-6år.
 5. Utbyggingene skal skje innenfor en kostnadsramme på kr.16 700 000 og finansieres slik:
  • - låneopptak kr 9 674 000.
  • - kompensasjon og investeringstilskudd kr 6 226 000
  • - salg av bygninger og anlegg kr 800 000

Ved alternativ votering mellom forslagene ble Senterpartiets forslag vedtatt med 13 mot 12 stemmer idet ordførerens brukte sin rett til dobbelstemme. Komiteens innstilling fikk 12 stemmer.

 

bilde: Uthaug skole (flyfoto, 2001). Hvor blir den nye barnehagen plassert?