barnehageminner :)

       

Stor gutt - 1.dag i barnehagen 05.august 1998

Klar for nissefest 09.12.98

"Stjernegutt" 14.12.98

       
"Bamsemann" - karneval i barnehagen 02.02.99 Litj-nissen klar for nissegrøt 09.12.99 Så er det Luciafest igjen 13.12.99
       
"Vill-katte-dyret" skal på karneval :) 10.02.00 Skårungen barnehage & Gøran i 17.mai-toget  2000
       
Klar for min siste nissefest i bhg 11.12.00 Luciaforestilling 19.12.00 "Pikachu" skal på karneval 28.02.01
       
  Tilbake til Gørans side